Konkursai  
Teorinė geografija  
Europos geografija  
Lietuvos geografija  
Testai  
Naujienos  
Į pirmą puslapį  
 
 
Testai
grįžti atgal
1. Kaip vadinama piečiausia vieta Pietų pusrutulyje?

A

Vinsono masyvas

B

Erebuso ugnikalnis

C

Pietų ašigalis

D„Vostok“ stotis

2. Koks Nemuno ilgis?

A937 km
B973 km
C963 km
D947 km

3. Kuri valstybė neturi sausumos sienų?

AMarokas
BMonakas
CMongolija
DMalta

4. Kuris teiginys netinka Kinijai?

AVyraujanti religija yra budizmas
BIšvystyta anglių gavyba ir metalurgija
CAugalininkystėje vyraujanti kultūra – kukurūzai
DTai branduolinė valstybė su didžiule kariuomene

5. Kurioje eilutėje nurodytas vienas iš būdų, taikomų siekiant išsaugoti Pasaulio vandenyno biologinius išteklius?

ANustatomos žvejybos kvotos
BStatomi šiuolaikiniai žvejybos laivai
CMažinamos žvejų tinklų akutės
DStabdoma akvakultūros plėtra

6. Kuris tvenkinys didžiausias Lietuvoje?

AAntalieptės
BElektrėnų
CKauno
DKupiškio

7. Dėl kurios teritorijos kyla konfliktai tarp Indijos ir Pakistano?

AKipro
BKretos
CKašmyro
DKosovo

8. Kuris teiginys tinka prekiniam plantacijų ūkiui?

ADaugiausia auginami kviečiai, miežiai, kukurūzai
BDaugiausia tokių ūkių yra atogrąžų klimato šalyse
CAuginami įvairūs kultūriniai augalai
DProdukcija auginama tik šeimos ir bendruomenės poreikiams

9. Kuris nepriklausomos valstybės požymis yra labiausiai kintantis?

ATeritorija
BGyventojai
CValdžia
DTarptautinis pripažinimas

10. Kurios šalies gyventojų lyties ir amžiaus piramidė rodo didelį pagyvenusių žmonių skaičių?

AEgipto
BŠvedijos
CKenijos
DNigerijos

11. Kokių naudingųjų iškasenų telkiniai sieja Vakarų Sibiro ir Persų įlankos regionus?

AAkmens anglių
BNaftos
CVario rūdos
DGeležies rūdos

12. Kuri tautų kalbos ir kalbų grupės pora yra neteisinga?

ASuomių – germanų
BČekų – slavų
CPortugalų – romanų
DLatvių – baltų

13. Kaip vadinami maldos namai, kuriuos puošia geometrinės figūros, ištraukos iš Korano, o gyvūnus ir žmones vaizduoti draudžiama?

ACerkvė
BPagoda
CMečetė
DSinagoga

14. Prasidėjęs staigus gyventojų skaičiaus didėjimas besivystančiose šalyse XX a. viduryje vadinamas:

ANatūraliuoju gyventojų prieaugiu
BDemografiniu sprogimu
CReprodukcija
DSuburbanizacija

15. Kokia Žemės sukimosi aplink savo ašį pasekmė?

AMetų laikų kaita
BŠiluminių juostų susidarymas
CPoliarinės pašvaistės reiškinys
DDienos ir nakties kaita

16. Beveik per visą Rusiją driekiasi ilgiausias pasaulyje geležinkelis:

ABAM-as
BTransibas
CMaskva-Vorkuta
DPermė-Jekaterinburgas

17. Pasaulio žemėlapiuose nurodytas sausumos paviršiaus aukštis yra išmatuotas nuo:

A Grinvičo observatorijos vietos aukščio
B žemiausios sausumoje vietos
C vandenyno lygio
D

Baltijos jūros lygio


18. Kuris Lietuvos miestas įsikūręs prie Jūros upės?

AAlytus
BKėdainiai
CMarijampolė
DTauragė

19. Kuri kelionė nepriklauso prie Didžiųjų geografinių atradimų?

A

F. Magelano

B

Dž. Kuko

C

Vasko de Gamos

D

K. Kolumbo


20. Kurioje aukštumoje yra didžiausias ežeringumas?

ADzūkų
BŽemaičių
CAukštaičių
DŠvenčionių

21. Kas tyrinėjo Afrikos vidinius rajonus?

A

R. Skotas

B

R. Piris

C

D. Livingstonas

DVaskas da Gama

22. Vienas iš urbanizacijos požymių yra:

ADidžiųjų miestų daugiatautiškumas
BMiestiško gyvenimo būdo plitimas
CStaigus gyventojų skaičiaus didėjimas besivystančiose šalyse
DGamyklų perkėlimas iš miesto centro į priemiesčius

23. Kurios transporto rūšies krovinių gabenimo savikaina yra mažiausia?

AAutomobilių transporto
BOro transporto
CGeležinkelių transporto
DJūrų transporto

24. Kas lėmė ispanų kalbos paplitimą Lotynų Amerikoje?

ADidieji geografiniai atradimai
BKrikščionybės paplitimas
CNepriklausomų valstybių kūrimasis
DPirmasis pasaulinis karas

25. Kas išleido žemėlapį, kuriame pirmą kartą Lietuva paminėta kaip atskira valstybė (LDK)?

AM. Počobutas
BN. Kuzietis
CM. K. Radvila
DL. Stuoka-Gucevičius

26. Kaip vadinama žemėlapio linija, jungianti sausumos paviršiaus vienodo aukščio taškus?

AIzobatė
BIzotermė
CHorizontalė
DAmplitudė

27. Kaip grupuojamos valstybės pagal administracinį teritorijos suskirstymą?

ADemokratinės ir autoritarinės
BMonarchijos ir respublikos
CKolonijos ir metropolijos
DUnitarinės ir federacinės

28. Kas sudaro bioprodukcinį ūkį?

AŽemės ūkis, augalininkystė, gyvulininkystė
B Žemės ūkis, miškų ūkis, žvejyba ir žuvivaisa
CAugalininkystė, gyvulininkystė, žvejyba
DMiškų ūkis, žuvivaisa, gyvulininkystė

29. Kas maitina žemapelkes?

AKrituliai
BŠaltiniai
CGruntiniai vandenys, iš dalies kritulių vanduo
DUpių ir upelių vanduo

30. Kurios apskrities teritorija yra arčiausiai Baltijos jūros?

AŠiaulių
BTelšių
CMarijampolės
DPanevėžio

 
 
Spėjama, jog per ateinančius 40 metų mokslas turėtų sukurti daugiau žinių, nei per visą žmonijos istoriją.
 
Naujausia apklausa  
 
Įvertinkite savo geografijos mokytoją 10 balų skalėje.
  10 balų
  9 balai
  8 balai
  7 balai
  6 balai
  5 balai