Konkursai  
Teorinė geografija  
Europos geografija  
Lietuvos geografija  
Testai  
Naujienos  
Į pirmą puslapį  
 
 
Testai
grįžti atgal
1. Kurioje eilutėje teisingai nurodyta pasaulinių religijų atsiradimo chronologinė eilė?

ABudizmas, krikščionybė, islamas
BIslamas, budizmas, krikščionybė
CKrikščionybė, islamas, budizmas
DBudizmas, islamas, krikščionybė

2. Ties šiaurės atogrąža ilgiausia naktis būna:

Abirželio 22-ąją
Brugsėjo 22-ąją
Cgruodžio 22-ąją
Dkovo 22-ąją

3. Kuri Lietuvos upė nėra Nemuno intakas?

AVenta
BŠešupė
CMituva
DJūra

4. Kaip pasikeis upės nuotėkio režimas iškirtus jos baseine mišką?

ASumažės potvynių grėsmė
BPadidės vandens tėkmės greitis
CUpės nuotėkis nepasikeis
DDažniau kils potvyniai, jie taps staigesni

5. Kurioje valstybėje turistai lanko Tadž Mahalio mauzoliejų?

AKinijoje
BJaponijoje
CTurkijoje
DIndijoje

6. Kuriuos žemynus skiria Gibraltaro sąsiauris?

AAziją nuo Amerikos
BAziją nuo Europos
CAfriką nuo Europos
DAfriką nuo Azijos

7. Kurioje eilutėje visos išvardytos valstybės yra monarchijos?

ADidžioji Britanija, Austrija, Šveicarija
BIspanija, Portugalija, Belgija
CNorvegija, Danija, Olandija
DGraikija, Švedija, Islandija

8. Kuriame Azijos regione labiausiai paplitęs islamas?

APietvakarių
BPietryčių
CŠiaurės
DRytų

9. Kuriame žemyne yra didžiausi savanų plotai?

AAfrikoje
BAzijoje
CAustralijoje
DPietų Amerikoje

10. Kiek laipsnių pasisuka Žemė aplink savo ašį per 6 val.?

A30°
B60°
C90°
D120°

11. Kas yra OPEC?

APersų įlankos šalių organizacija
BOrganizacija, vienijanti naftos turinčias valstybes
COrganizacija, vienijanti šalis, išgaunančias naftą jūros šelfe
DNaftą eksportuojančių šalių organizacija

12. Kurio vandenyno pakrantėse yra vadinamasis Ugnies žiedas?

AArkties
BAtlanto
CIndijos
DRamiojo

13. Kokio kuro suvartojimas Lietuvoje daugiausia sumažėjo pradėjus vartoti kitas kuro rūšis?

AAkmens anglių
BNaftos
CDurpių
DDujų

14. Kaip vadinasi XX a. viduryje besivystančiose šalyse prasidėjęs staigus gyventojų skaičiaus didėjimas?

AGyventojų reprodukcija
BDemografinis sprogimas
CDeportacija
DRepatriacija

15. Koks svarbiausias veiksnys lemia jūrų ir vandenynų šiltųjų ir šaltųjų srovių susidarymą?

AJūrų dugno reljefas
BJūrų potvyniai ir atoslūgiai
CPastovia kryptimi pučiantys vėjai
DVandens temperatūrų skirtumai

16. Kuris požymis būdingiausias Pietryčių Azijai?

ALedynų suformuotas reljefas ir vandens trūkumas
BMusoninis klimatas ir įvairių religijų išpažinimas
CDideli savanų plotai ir tankus geležinkelių tinklas
DNaftos gavyba ir didžiausi kviečių derliai

17. Dėl kurių salų kyla konfliktas tarp Rusijos ir Japonijos?

AHavajų
BKurilų
CAleutų
DFarerų

18. Kaip vadinamas išeksploatuotų karjerų sutvarkymas?

AInfrastruktūra
BRekreacija
CRekultivacija
DDeportavimas

19. Kurioje eilutėje teisingai nurodytas Lietuvos paviršiaus objektų susidarymo eiliškumas (nuo seniausio iki jauniausio)?

ALinkuvos kalvagūbris, Medininkų aukštuma, Dzūkų aukštuma
BLinkuvos kalvagūbris, Dzūkų aukštuma, Medininkų aukštuma
CDzūkų aukštuma, Linkuvos kalvagūbris, Medininkų aukštuma
DMedininkų aukštuma, Dzūkų aukštuma, Linkuvos kalvagūbris

20. Kurį žemyną kerta pradinis dienovidinis ir pusiaujas?

AAfriką
BEuraziją
CAustraliją
DAntarktidą

21. Pagal nurodytas koordinates nustatykite, kuris geografinis objektas yra labiausiai nutolęs į šiaurės vakarus.

A40° š. pl. ir 85° v. ilg.
B78° š. pl. ir 170° r. ilg.
C65° š. pl. ir 170° v. ilg.
D70° š. pl. ir 75° r. ilg.

22. Kuris miestas yra šalies sostinė?

ARio de Žaneiras
BStambulas
CSidnėjus
DSeulas

23. Kuri iš išvardytų valstybių yra monarchija?

AŠvedija
BSuomija
CAustrija
DŠveicarija

24. Kuri Europos upė įteka į Baltijos jūrą?

ADniepras
BVolga
CVysla
DReinas

25. Viduržemio jūros regionui būdingi klimato bruožai:

Ažiemą vyrauja tropinės oro masės
Bkarštos vasaros ir švelnios lietingos žiemos
Clietingos vasaros ir sniegingos šaltos žiemos
Dvasarą žemas atmosferos slėgis, o žiemą – aukštas

26. Kokią įtaką Pietų Amerikos vakarinės pakrantės klimatui turi šaltoji Peru srovė?

AMažina slėgį
BŠildo pakrantės orą
CDidina kritulių kiekį
DMažina kritulių kiekį

27. Kuris teiginys nusako planinę ekonomiką?

ADidelė prekių ir paslaugų pasiūla
BPrivati gavybos priemonių nuosavybė
CVyriausybė planuoja produkcijos poreikius
DGamybą ir vartojimą reguliuoja paklausos ir pasiūlos dėsniai

28. Kurioje valstybėje yra vienas iš didžiausių Europoje geležies rūdos telkinių?

ALenkijoje
BUkrainoje
CSuomijoje
DŠveicarijoje

29. Koks daugumos sieninių mokyklinių žemėlapių mastelis?

AStambus
BVidutinis
CVidutiniškai stambus
DSmulkus

30. Kokie laivynai plaukioja su vadinamąja patogios šalies vėliava?

APrekybos laivynai, kurie šią teisę gavo tarptautinių susitarimų metu
BEkonomiškai silpnų valstybių laivynai, prie kurių dėl mažesnių
mokesčių ir pigesnių laivų priežiūros paslaugų savo laivus registruoja
ekonomiškai stiprios valstybės
CVisi laivynai, pigesni nei ekonomiškai stiprių valstybių
DVisi ekonomiškai silpnų valstybių laivynai

 
 
Spėjama, jog per ateinančius 40 metų mokslas turėtų sukurti daugiau žinių, nei per visą žmonijos istoriją.
 
Naujausia apklausa  
 
Įvertinkite savo geografijos mokytoją 10 balų skalėje.
  10 balų
  9 balai
  8 balai
  7 balai
  6 balai
  5 balai