Konkursai  
Teorinė geografija  
Europos geografija  
Lietuvos geografija  
Testai  
Naujienos  
Į pirmą puslapį  
 
 
Testai
grįžti atgal
1. Kurioje šalyje atsirado religinė filosofinė konfucionizmo sistema?

AKorėjoje 
BKinijoje 
CFilipinuose

2. NAFTA organizacijai priklauso:

A

Kanada

BSaudo Arabija 
CNorvegija

3. Kurį miestą anksčiau sudarė du miestai?

APrahą 
BBudapeštą 
CSofiją

4. Pirmajam ekonomikos sektoriui priskiriama:

A

prekyba 

Bmašinų gamyba 
Cžvejyba
Dtransportas

5. Tekstilės gamyba priklauso:

Ametalurgijai 
Blengvajai pramonei 
Cchemijos pramonei

6. Pagrindinis ekonomikos rodiklis yra:

ABVP 
BGKI
Cperkamoji galia

7. Itin svarbus bankų verslo centras pasaulio mastu yra:

ADresdenas 
BInsbrukas
CCiurichas 

8. Daugiausia žuvies vidutiniškai vienam gyventojui sugaunama:

ANorvegijoje
BIslandijoje 
CKinijoje

9. Kieno senamiestis įrašytas į Pasaulio kultūros paveldo UNESCO sąrašą?

AKrokuvos 
BBukarešto 
CTiranos

10. Kuri kalba vyrauja Kanadoje?

Aprancūzų 
Banglų 
Citalų

 
 
Spėjama, jog per ateinančius 40 metų mokslas turėtų sukurti daugiau žinių, nei per visą žmonijos istoriją.
 
Naujausia apklausa  
 
Įvertinkite savo geografijos mokytoją 10 balų skalėje.
  10 balų
  9 balai
  8 balai
  7 balai
  6 balai
  5 balai