Konkursai  
Teorinė geografija  
Europos geografija  
Lietuvos geografija  
Testai  
Naujienos  
Į pirmą puslapį  
 
 
Testai
grįžti atgal
1. Išsilydžiusios uolienos, iš gelmių pro ugnikalnio kraterį išsiveržusios į paviršių, vadinamos:

Amagma
Blava
Ckarštąja versme

2. Pusiaujas dalina Žemės rutulį į:

Avakarų ir rytų ilgumą
Bšiaurės ir pietų platumą
Cšiaurę ir pietūs

3. Kuriame vandenyne yra giliausia pasaulyje Marianų įduba?

A

Atlanto 

BRamiajame 
CIndijos

4. Žemėlapis, kuriame skirtingomis spalvomis vaizduojamos valstybės, vadinamas:

Agamtiniu žemėlapiu
Bvalstybių ir miestų žemėlapiu
Cpolitiniu žemėlapiu

5. Kaip vadinama sutartinių ženklų aiškinamoji lentelė:

Aaukščio ir gylio skalė
Blegenda
Csutartiniai ženklai

6. Vienodų aukščių linija – tai:

A

horizontalė

Blygiagretė
Cdienovidinis

7. Dauguma pasaulio kalnų yra tose vietose, kur:

Aribojasi litosferos plokštės
Bvyrauja labai šaltas klimatas
C

yra labai daug ugnikalnių


8. Kylant į viršų, oro temperatūra:

AKrinta
BKyla
CNekinta

9. Kuriame iš atsakymų išvardyti tik pusiasaliai:

AArabijos, Madagaskaro, Grenlandijos, Skandinavijos
BGrenlandijos, Madagaskaro, Sicilijos, Islandijos
C

Arabijos, Labradoro, Pirėnų, Skandinavijos


10. Kuris mastelis stambiausias?

A

1:50000 

B1:10000 
C1:500000

 
 
Spėjama, jog per ateinančius 40 metų mokslas turėtų sukurti daugiau žinių, nei per visą žmonijos istoriją.
 
Naujausia apklausa  
 
Įvertinkite savo geografijos mokytoją 10 balų skalėje.
  10 balų
  9 balai
  8 balai
  7 balai
  6 balai
  5 balai