Konkursai  
Teorinė geografija  
Europos geografija  
Lietuvos geografija  
Testai  
Naujienos  
Į pirmą puslapį  
 
 
Testai
grįžti atgal
1. Kuri žmonių rasė yra geltonoji?

Anegridai 
Bmongolidai
Ceuropidai

2. Kuriai iš šių valstybių žemės drebėjimai kelia nuolatinį pavojų:

ANorvegijai
BVokietijai
CJaponijai
DAustralijai

3. Lietuva ribojasi su:

A

Estija

BLatvija 
CUkraina

4. Lietuva nesiriboja su:

A

Vokietija

BRusija 
CGudija 

5. Nuo jūros lygio išmatuotas bet kurios vietovės aukštis vadinamas:

Anuliniu aukščiu
Babsoliutiniu aukščiu
Csantykiniu aukščiu

6. Koks tai mastelis 1:5000:

A

skaitmeninis

Blinijinis
Cvardinis

7. Kokia linija eina per Londoną?

A

pusiaujas 

Bpradinis dienovidinis
Cšiaurės atogrąža

8. Kokiu masteliu paprastai sudaromas mokyklos arba miesto planas:

Asmulkiu masteliu
Bvidutiniu masteliu
Cstambiu masteliu

9. Kokios linijos žemėlapiuose žymimos punktyru?

A

pusiaujas

Bdienovidiniai
Catogrąžos, poliaračiai
Dlygiagretės

10. Kuriame žemyne gyvena daugiausia juodaodžiai:

AŠiaurės Amerikoje
BEuropoje
CAfrikoje
DAzijoje

 
 

Kur baigiasi vanduo, baigiasi gyvenimas.

Rytų išmintis
 
Naujausia apklausa  
 
Įvertinkite savo geografijos mokytoją 10 balų skalėje.
  10 balų
  9 balai
  8 balai
  7 balai
  6 balai
  5 balai