Konkursai  
Teorinė geografija  
Europos geografija  
Lietuvos geografija  
Testai  
Naujienos  
Į pirmą puslapį  
 
 
Testai
grįžti atgal
1. Kaip susidaro cunamis?

AĮvykus stipriems povandeniniams žemės drebėjimams
BKilus stipriems vėjams tropiniuose ciklonuose
CVeikiant Mėnulio traukos jėgai
DVykstant karstiniams reiškiniams Žemės paviršiuje

2. Kuris teiginys nebūdingas tarptautiniam terorizmui?

ADviejų ir daugiau valstybių ginkluota kova dėl savų interesų
BOrganizuotų grupuočių grasinimas naudojant smurtą ar prievartą
CSlaptas asmenų infiltravimas į kitų šalių oficialias tarnybas
DTerorizmo finansavimas iš nusikalstamos veiklos

3. Pažymėkite eilutę, kurioje išvardytų valstybių teritorijos yra tik salose

AFilipinai, Šri Lanka, Kuba
BGraikija, Islandija, Moldova
CKipras, Marokas, Vietnamas
DPortugalija, Airija, Japonija

4. Kas atsitinka sumažėjus upės tėkmės greičiui?

APadaugėja dugno nuosėdų
BPadidėja upės debitas
CSustiprėja giluminė (dugninė) erozija
DUpė ima plukdyti daugiau nešmenų

5. Kuriose vietose gausiausia žuvų ir kitų jūrų gėrybių?

AAtviro vandenyno atogrąžų klimato akvatorijose
BDviejų šiltųjų srovių susidūrimo vietose
CTen, kur susiduria šiltosios ir šaltosios srovės
DTen, kur vyrauja silpni vėjai

6. Kurioje eilutėje išvardytoms tarptautinėms organizacijoms priklauso Lietuva?

ABeniliuksui, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai
BJungtinių Tautų organizacijai, Tarptautiniam valiutos fondui
CNepriklausomų valstybių sandraugai, Raudonajam Kryžiui
DTautų sandraugai, Maisto ir žemės ūkio organizacijai

7. Kuriame rajone yra Kamanų rezervatas?

AAkmenės
BPakruojo
CSkuodo
DTelšių

8. Kada vyksta nuosėdinių uolienų metamorfizmas (virtimas metamorfinėmis)?

AĮ gilius gręžinius pakliuvus karštam požeminiam vandeniui
BJudant Žemės plutai, uolienos leidžiasi gilyn, čia jas veikia aukšta temperatūra ir slėgis
CTirpstant mineralams vandens telkinyje ir jo dugne kaupiantis nuosėdoms
DŽemės paviršiuje dūlėjant uolienoms, yrant augalų ir gyvūnų liekanoms

9. Kaip vadinamas staigus gyventojų skaičiaus didėjimas besivystančiose šalyse XX a. viduryje?

ADemografiniu sprogimu
BDepopuliacija
CEmigracija
DReprodukcija

10. Kurioje eilutėje išvardytos tik Afrikos valstybės?

ABahamos, Angola, Somalis
BEgiptas, Alžyras, Sudanas
CHondūras, Malis, Botsvana
DLibija, Etiopija, Indonezija

11. Kuris požymis būdingiausias Šiaurės Europos regiono valstybėms?

AGyventojai kalba romanų grupės kalbomis
BKlimatą formuoja vėjai pasatai
CPlėtojamos su jūra susijusios ūkio šakos
DSurasti dideli akmens anglių telkiniai

12. Koks yra vienas iš urbanizacijos požymių?

ADidžiųjų miestų daugiatautiškumas
BGamyklų perkėlimas iš miesto centro į priemiesčius
CGyventojų tautinės sudėties kitimas
DMiestietiško gyvenimo būdo plitimas

13. Kuria kryptimi keliavo skautai, jeigu kovo 23 dienos rytą tekanti saulė žygio metu šildė jų kairiąsias rankas?

AĮ pietus
BĮ rytus
CĮ šiaurę
DĮ vakarus

14. Kodėl nedidelės, ekonomiškai silpnos valstybės (pvz., Liberija, Panama) turi gana didelius pasaulinės reikšmės prekybos laivynus?

AGerai atliekami krovos ir sandėliavimo darbai
BJų laivynais naudojasi nemažai stiprios ekonomikos valstybių dėl mažesnių mokesčių ir pigesnių laivų priežiūros paslaugų
CŠių valstybių prekybos laivynais daugiausia naudojasi šalys, kurių jūrų transportas nėra išvystytas
DTuri geras sąlygas statyti krovininius ir specialiosios paskirties laivus

15. Kokio tipo elektrinė daro palyginti mažą neigiamą poveikį aplinkai, o elektros energijos gamyba yra efektyviausia?

AAtominė elektrinė
BHidroelektrinė
CŠiluminė elektrinė
DVėjo jėgainė

16. Kaip pasikeistų Aukštojo kalno aukštis, jei Pasaulio vandenyno lygis pažemėtų 20 metrų?

AKalnas paaukštės 20 m
BKalnas pažemės 20 m
CKalnas pažemės 2 m
DKalno aukštis nepasikeis

17. Kurioje eilutėje teisingai nurodytas geografinei zonai būdingas dirvožemio tipas?

ADykumose – kaštonžemiai
BSavanose – jauražemiai
CStepėse – juodžemiai
DTaigoje – rudžemiai

18. Kalnuose 2500 m aukštyje įsikūrusioje gyvenvietėje oro temperatūra –7 °C. Kokia temperatūra yra kalnų papėdėje, esančioje 500 m virš jūros lygio, jei kylant aukštyn kas 100 m temperatūra krenta 0,6 °C

A+8 °C.
B+5 °C.
C–4 °C
D–10 °C

19. Ką galima sužinoti iš klimato žemėlapio?

AAugalijos rūšinę sudėtį
BNaudingųjų iškasenų paplitimą
CReljefo formų absoliutinį aukštį
DVidutinį metinį kritulių kiekį

20. RAIL BALTICA – tai geležinkelio linija, jungsianti Helsinkį su:

AKaliningradu
BKopenhaga
CStokholmu
DVaršuva

21. Kuri funkcija priskiriama Šiaurės Atlanto sutarties organizacijai (NATO)?

AAteinančioms kartoms išsaugoti pasaulio kultūros paveldą
BGinti laisvę, saugoti bendrą palikimą ir civilizaciją
CPadėti mažiausiai išsivysčiusioms šalims siekti pažangos
DPasiekti lyčių lygybę, daugiau teisių suteikti moterims

22. Lėktuvas iš Paryžiaus oro uosto (I laiko juosta) pakilo 16 valandą. Kelintą valandą vietos laiku lėktuvas leisis Vilniuje (II laiko juosta)? Skrydžio trukmė 3 valandos

A18 valandą
B19 valandą
C20 valandą
D21 valandą

23. Remdamiesi žemiau pateiktu aprašymu nustatykite, kokia tai valstybė: Ši šalis yra federacinė parlamentinė monarchija. Visa jos teritorija yra Vakarų pusrutulyje. Ją skalauja trys vandenynai. Žemyne ji užima pirmą vietą pagal plotą ir trečią – pagal gyventojų skaičių. Šalyje išplėtotos įvairios gavybos ir perdirbamosios pramonės šakos. Tarptautinėje prekyboje ji garsėja kaip kalnakasybos, metalurgijos, chemijos ir miško pramonės gaminių tiekėja. Svarbią vietą užima ir žemės ūkio produkcija.

AArgentina
BBrazilija
CKanada
DKolumbija

24. Kurioje eilutėje išvardytos tik unitarinės valstybės?

ALenkija, Belgija, Estija
BOlandija, Vokietija, Indija
CRusija, Ukraina, Kinija
DSuomija, Latvija, Baltarusija

25. Kokių gamtinių katastrofų daromą žalą padeda sumažinti stebėjimai seisminėse stotyse?

AAtogrąžų uraganų
BDažnų potvynių
CIlgalaikių sausrų
DŽemės drebėjimų

26. Kas būdinga Šiaurės Amerikai?

AKalnai riboja oro masių judėjimą iš šiaurės į pietus
BKordiljeruose yra didžiausi pasaulyje deimantų telkiniai
CPietinėje dalyje gausu naftos ir gamtinių dujų telkinių
DValstybės didžiausią pajamų dalį gauna iš žemės ūkio

 
 

Kur baigiasi vanduo, baigiasi gyvenimas.

Rytų išmintis
 
Naujausia apklausa  
 
Įvertinkite savo geografijos mokytoją 10 balų skalėje.
  10 balų
  9 balai
  8 balai
  7 balai
  6 balai
  5 balai