Konkursai  
Teorinė geografija  
Europos geografija  
Lietuvos geografija  
Testai  
Naujienos  
Į pirmą puslapį  
 
 
Testai
grįžti atgal
1. Kurioje eilutėje teisingai nurodyta geografinių zonų kaita einant iš šiaurės į pietus?

ASavana, stepė, tundra, taiga
BStepė, taiga, tundra, savana
CTaiga, tundra, savana, stepė
DTundra, taiga, stepė, savana

2. Kas būdinga laisvosioms ekonominėms zonoms (LEZ)?

ABendro užsienio ir šalies kapitalo įmonės, verslininkus vilioja pigi darbo jėga
BGana liberalūs įstatymai, leidžiantys plėtoti aplinkai kenksmingas pramonės šakas
CGriežta valstybės mokesčių sistema, kuri užtikrina ilgalaikį verslo plėtojimą
DLEZ yra šalies gilumoje, kad būtų ribojama užsienio kapitalo įtaka

3. Į kokias dalis pradinis dienovidinis dalo Žemės rutulį?

AĮ pietų ir šiaurės pusrutulius
BĮ rytų ir vakarų pusrutulius
CSkiria arktines platumas nuo vidutinių
DSkiria Antlanto vandenyną nuo Ramiojo

4. Kurioje saloje yra veikiančių ugnikalnių?

AIslandijos
BMadagaskaro
CŠri Lankos
DTasmanijos

5. Kokiomis savybėmis pasižymi žemyniė pluta?

AJaunos uolienos
1
, labiau paplit
ę
, granitas, plutos storis 10–15 km
BJaunos uolienos, labiau paplitęs bazaltas, plutos storis 15–25 km
CSenos uolienos, labiau paplitęs granitas, plutos storis 35-70 km
DSenos uolienos, labiau paplitęs bazaltas, plutos storis 5-10 km

6. Kokį poveikį turi dėl žmogaus veiklos į atmosferą patenkantis anglies dioksidas (CO2)?

ALemia klimato atšilimą ir ledynų augimą
BMažina atmosferos skaidrumą ir Saulės spinduliuotės prietaką
CSkatina vidutinių platumų ciklono susidarymą
DStiprina šiltnamio reiškinį atmosferoje

7. Kur yra didžiausia atmosferos masė?

AEgzosferoje
BMezosferoje
CTermosferoje
DTroposferoje

8. Apie kurią Europos valstybę rašoma tekste? Ši valstybė yra Europos pietvakarinėje dalyje. Jos krantus skalauja Atlanto vandenynas ir Viduržemio jūra, o nuo Afrikos žemyno skiria vos keliolikos kilometrų pločio sąsiauris. Apie 90 procentų šalies teritorijos užima plokščiakalniai ir kalnai.

AGraikija
BIspanija
CPortugalija
DPrancūzija

9. Kuriame Lietuvos etnografiniame regione yra šie hidrografiniai objektai: Drūkšių ežeras, Žeimenos upė ir Šepetos pelkė?

AAukštaitijoje
BDzūkijoje
CSūduvoje (Suvalkijoje)
DŽemaitijoje

10. Kurioje eilutėje yra nurodytos dažniausios karinių konfliktų priežastys?

AEtninė nesantaika, separatizmas
BKlimato pokyčiai, šešėlinė ekonomika
CMigracija, religinė nesantaika
DPiligrimų kelionės, politinė kova

11. Viduržemio jūros vandens druskingumas yra tris su puse karto didesnis nei Baltijos jūros. Kurioje eilutėje nurodyta neteisinga šio reiškinio priežastis?

ABaltijos jūros vanduo vėsesnis, garavimo intensyvumas mažesnis
BĮ Baltijos jūrą įteka daugiau upių, atnešančių gėlo vandens
CViduržemio jūra priklauso seisminei zonai
DViduržemio jūros klimatas yra sausas ir karštas

12. Kokia yra svarbiausia Kinijos natūraliojo gyventojų prieaugio stabilizavimo priežastis?

Ademografinė politika
Bekonomikos krizė
Cpolitinės priežastys
Dstichinės nelaimės

13. Kaip vadinamas uolienų dūlėjimo produktų pernešimas iš vienos vietos į kitą?

AAkumuliacija
BDegradacija
CDenudacija
DDūlėjimas

14. Kurioje eilutėje teisingai nurodytos geografinės zonos ir klimato juosta?

AMiškastepės ir savanos - vidutinių platumų klimato juosta.
BMiškastepės ir stepės - subekvatorinė klimato juosta.
CSavanos ir retmiškiai - paatogrąžio (subtropinė) klimato juosta.
DTundros ir miškatundrės - subarktinė klimato juosta.

15. Kurios valstybės teritorijoje yra didžiausia karinių konfliktų tikimybė

AArgentinos
BAfganistano
CMongolijos
DVokietijos

16. Kokiam Azijos regionui socialiniu ekonominiu požiūriu priskiriamas Bangladešas, Butanas, Indija, Nepalas, Pakistanas?

APietų
BRytų
CVakarų
DVidurio

17. Kuriose Lietuvos rajonų savivaldybėse būdingi karstiniai reiškiniai?

AJoniškio ir Pakruojo
BMažeikių ir Skuodo
CPasvalio ir Biržų
DRokiškio ir Zarasų

18. Kuris teiginys nebūdingas tarptautiniam terorizmui?

ADviejų ir daugiau valstybių ginkluota kova dėl savų interesų
BOrganizuotų grupuočių grasinimas naudojant smurtą ir prievartą
CSlaptas asmenų infiltravimas į kitų šalių oficialias tarnybas
DTerorizmo finansavimas iš nusikalstamos veiklos

19. Kuris teiginys nusako rinkos ekonomiką?

AMaža prekių ir paslaugų pasiūla
BNatūralus paklausos ir pasiūlos reguliavimas
CStinga būtiniausių prekių, ribotas jų vartojimas
DVyriausybė planuoja produkcijos poreikius

20. Kuri iš nurodytų kartografinių projekcijų geriausiai tiktų sudarant poliarinių sričių žemėlapį ?

AAzimutinė
BKūginė
CRitininė
DUniversalioji

21. Kas įrodo, kad Žemė yra rutulio formos?

AKosminės nuotraukos
BOrbitinis Žemės judėjimas
CUgnikalnių išsiveržimai
DŽemės ašinis sukimasis

22. Koks požymis lemia Islandijos priskyrimą prie Šiaurės Europos regiono šalių?

AEkonominiai laimėjimai
BGamtinių sąlygų panašumas
CGeografinis išsidėstymas
DVieninga transporto sistema

23. Kurie teršalai daugiausia lemia rūgščių lietų susidarymą?

AAnglies dioksidas
BAnglies monoksidas
CMetanas
DSieros dioksidas

24. Kurioje eilutėje nurodytos Europos Sąjungos valstybės, turinčios didžiausias lietuvių diasporas?

ADanija, Airija, Ispanija
BLenkija, Šveicarija, Italija
CSuomija, Rusija, Latvija
DŠvedija, Airija, Vokietija

25. Kada Argentinoje būna ilgiausia metų diena?

AVasario 20 d.
BKovo 21 d.
CBirželio 22 d.
DGruodžio 22 d.

26. Kuris teiginys apie pasaulio regionus yra teisingas?

ABaltijos jūros regionui priklauso Baltarusija
BDaugelis Pietų Amerikos valstybių yra ekonomiškai stiprios šalys
CRusijos rytinė dalis vadinama Sibiru
DTibeto autonominis regionas priklauso Indijai

27. Kurie dirvožemiai būdingi spygliuočių miškams, augantiems vėsaus ir drėgno klimato srityse?

Ageltonžemiai
Bjauražiemiai
Cjuodžemiai
Dkaštonžemiai

28. Kurioje valstybėje agroklimatinės sąlygos yra tinkamos vidutinio, paatogrąžių ir tropinio klimato žemės ūkio kultūroms auginti?

AJAV
BKanadoje
CIndijoje
DRusijoje

29. Kuriam Lietuvos regionui tinka šis apibūdinimas? Regiono teritorija yra svarbių automobilių magistralių sankirtoje. Viena iš jų – Via Baltica – po rekonstrukcijos sujungs Helsinkį su Centrine ir Pietų Europa, kita – Kaliningrado miestą per Minską su Maskva. Č ia yra puikios sąlygos plėtoti tiek žemės ūkį , tiek pramonę (maisto, medžio apdirbimo ir kt.) ir paslaugas. Derlingi dirvožemiai tinka intensyviai augalininkystei, todėl yra plėtojamas žemės ūkis, o kalvotoje ir nederlingoje regiono dalyje gyventojai skatinami užsiimti turizmo paslaugų teikimu.

AAukštaitija
BDzūkija
CSuvalkija
DŽemaitija

30. Kuris teiginys apie valstybes yra neteisingas?

ADauguma pasaulio valstybių yra unitarinės
BMonarchija yra seniausia valstybės valdymo forma
CPasaulyje konstitucinių monarchijų yra mažiau nei absoliutinių
DTeritorija yra pastoviausias valstybės elementas

 
 

Kur baigiasi vanduo, baigiasi gyvenimas.

Rytų išmintis
 
Naujausia apklausa  
 
Įvertinkite savo geografijos mokytoją 10 balų skalėje.
  10 balų
  9 balai
  8 balai
  7 balai
  6 balai
  5 balai